Odnalezienie części Macewy Żydowskiej! Podziękowania od prezesa fundacji From the Depths

Informacje otrzymaliśmy od jednej z mieszkanek Rozprzy, że część Macewy znajduje się w miejscu składowania gruzu w pobliżu cmentarza Żydowskiego w Rozprzy.

Po szybkiej interwencji naszych redaktorów Macewa powróciła na swoje miejsce.

Dziękujemy mieszkance Rozprzy za godną postawę i informacje do naszego portalu.

Autor tekstu Jonny Daniels

My dear friends, the amazing firemen of Straż Pożarna Rozprza, reached out to me this morning after finding a fragment of a ‘Matzeva’ – a Jewish tombstone abandoned, that had been stolen from the local Jewish cemetery in the Polish town of Rozprza, most likely during the Second World War, under German Nazi occupation, where the entire cemetery was demolished and the tombstones were used as building materials.
This fragment of a tombstone was turned into a grinding stone to be used as a tool to sharpen knives and was clearly the tombstone of a Jewish lady, sadly due to the way it was cut there are no identifiable names or dates.
During such difficult times where Jewish cemeteries are being vandalized and destroyed all around the world, we should stop for a second and look this remarkable group of Christian volunteer firemen and say thank you.
——
The pictures of the firemen and the video attached are from the start of their work 4 years ago, honoring the local Jewish heritage and history.

Tłumaczenie:

Moi drodzy przyjaciele, niesamowici strażacy Straży Pożarnej Rozprza, dotarło do mnie dziś rano po znalezieniu fragmentu „macewy” – opuszczonego żydowskiego nagrobka, który został skradziony z lokalnego cmentarza żydowskiego w polskim mieście Rozprza. Prawdopodobnie podczas II wojny światowej, w czasie niemieckiej okupacji hitlerowskiej, gdzie cały cmentarz został zburzony, a nagrobki wykorzystano jako materiały budowlane.
Ten fragment nagrobka został zamieniony w kamień szlifierski, który miał być narzędziem do ostrzenia noży i był wyraźnie nagrobkiem żydowskiej damy, niestety ze względu na sposób, w jaki został przecięty, nie ma żadnych identyfikowalnych nazw ani dat.
W tak trudnych czasach, w których cmentarze żydowskie są niszczone i niszczone na całym świecie, powinniśmy zatrzymać się na chwilę i spojrzeć na tę niezwykłą grupę chrześcijańskich ochotniczych strażaków i podziękować.
——
Zdjęcia strażaków i załączonego wideo pochodzą od początku ich pracy 4 lata temu, honorując lokalne dziedzictwa żydowskie i historyczne.

Piotr Skrobek

Autor: Piotr Skrobek

Cześć! Nazywam się Piotr Skrobek - pewnie większość z Was kojarzy mnie ze straży pożarnej w Rozprzy gdzie pełnię funkcje naczelnika. Na portalu Rozprza.info będę publikować przede wszystkim artykuły związane z działalnością strażacką. Ponadto będę interweniował w innych sprawach mieszkańców naszej gminy, w których będę mógł pomóc. Pozdrawiam serdecznie!!!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *