Fotowoltaika ODRZUCONA – Dlaczego Rozprza STRACIŁA kilkaset tysięcy realnej dotacji?

Jak czytamy na stronie Gminy Rozprza http://rozprza.pl/2349/nie-bedzie-montazu-instalacji-oze-na-terenie-gminy-rozprza.html nie będzie instalacji OZE na terenie Gminy Rozprza, ponieważ protest od negatywnej oceny formalnej projektu nie został uwzględniony.

Naszej redakcji udało się dotrzeć do pełnego uzasadnienia tej decyzji i informacji, dlaczego projekt został oceniony negatywnie. Nota bene wg pkt. 3 uzasadnienie jest integralną częścią uchwały dotyczącej OZE w naszej gminie, która niestety nie została opublikowana już na stronie Gminy Rozprza. Pełen dokument zamieszczamy na dole w galerii a poniżej nasza redakcyjna interpretacja, gdzie wypunktowaliśmy główne zarzuty i niedociągnięcia projektu.

Zarzutów jest aż 6 – zrozumielibyśmy, gdyby był jeden ale taka ilość sugeruje brak należytej dokładności podczas opracowywania wniosku. Zaskakujący jest fakt wskazania w pkt. 5 gminy innej niż nasza, tzn. Budziszewice. W skrócie (więcej poniżej) zarzuty dotyczą:

  1. brak jasnego wskazania ilości instalacji OZE (złe wyliczenia),
  2. brak wypełniania wymaganych formularzy,
  3. brak podpisów złożonych przez uprawnione osoby,
  4. jedna z posesji nie spełnia wymagań projektu,
  5. zamiast Rozprzy wskazana jest w projekcie gmina Budziszewice (wygląda to na błąd wynikający z skopiowania innego projekty i braku należytej korekty),
  6. załączniki bez podpisu uprawnionej osoby.

REDAKCYJNA INTERPRETACJA UZASADNIENIA NEGATYWNEJ OCENY PRZEZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO WNIOSKU URZĘDU GMINY ROZPRZA DOTYCZĄCEGO OZE

W dniu 3 kwietnia 2019 r. Gmina Rozprza złożyła do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego pisemny protest od negatywnej oceny formalnej projektu pod nazwą „ Montaż instalacji OZE na terenie gminy Rozprza”.

7 maja 2019 roku Zarząd Województwa Łódzkiego podjął decyzję o NIEUWZGLĘDNIENIU protestu Gminy Rozprza od negatywnej oceny formalnej projektu, podpierając swoją decyzję kryteriami, które nie zostały spełnione przy składaniu wniosku.

Wybrane kryteria, wymagane do poprawnego złożenia wniosku:

Zachowana jest spójność informacji między poszczególnymi elementami wniosku o dofinansowanie’’

Formularz wniosku o dofinansowanie i załączniki zostały przygotowane zgodnie z obowiązującymi dla nich wzorami, instrukcjami i wytycznymi”

Zgodność projektu z wymogami określonymi w regulaminie konkursu”

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego, wystosowała argumentację na poszczególne zarzuty stawiane przez Urząd Gminy Rozprza, dla poprawności uzupełnienia formularza wniosku zgodnie z powyższymi kryteriami.

Zarzut 1

W związku z rozbieżnością co do ilości wskazanych sztuk instalacji w rożnych punktach formularza wniosku, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego, uznała że przedstawione informacje nie pozwalają jednoznacznie określić zakresu wnioskowanego projektu.

Tym samym nie spełnione zostało kryterium:

Zachowana jest spójność informacji między poszczególnymi elementami wniosku o dofinansowanie’’

Zarzut 2

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego, stwierdza,: Wnioskodawca, Urząd Gminy Rozprza w odniesieniu do pojęcia przedsiębiorstwa w rozumieniu unijnego prawa oświadczył, że jest przedsiębiorstwem. (Tj. pkt II.4.1. załącznik nr 15 formularza wniosku). W związku z powyższym jako przedsiębiorca, zobowiązany był do uzupełnienia odpowiednich części formularza wniosku, z zachowaniem spójności informacji w całej dokumentacji.

Tym samym nie spełnione zostało kryterium:

Formularz wniosku o dofinansowanie i załączniki zostały przygotowane zgodnie z obowiązującymi dla nich wzorami, instrukcjami i wytycznymi”

Zarzut 3

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego, stwierdza, że nie został podpisany przez osobę upoważnioną załącznik nr 2 formularza wniosku.

Podpis na dokumencie jest wymagany zgodnie z regulaminem konkursu – §5 pkt 9 regulaminu.

Tym samym nie spełnione zostało kryterium:

Zgodność projektu z wymogami określonymi w regulaminie konkursu”

Zarzut 4

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego, stwierdza, że jeden ze wskazanych adresów posesji, na której miała powstać instalacja OZE, nie spełnia kwestii formalnej prawa użyczenia.

Tym samym nie spełnione zostało kryterium:

Zachowana jest spójność informacji między poszczególnymi elementami wniosku o dofinansowanie’’

Zarzut 5

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego, stwierdza, ze Wnioskodawca, Urząd Gminy Rozprza w składanym wniosku wskazuje min. „… dzięki realizacji przedsięwzięcia zostaną zaspokojone potrzeby gminy Budziszewice …”, a także określa wykorzystanie OZE w gminie Rozprza jako cel projektu. Błędnie określono nazwę gminy starającej się o dofinansowanie.

Tym samym nie spełnione zostało kryterium:

Zachowana jest spójność informacji między poszczególnymi elementami wniosku o dofinansowanie’’

Zarzut 6

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego, stwierdza, że Wnioskodawca, Urząd Gminy Rozprza, przedłożył złącznik nr 14 bez wymaganego podpisu osoby uprawnionej.

Podpis na dokumencie jest wymagany zgodnie z regulaminem konkursu – §5 pkt 9 regulaminu.

Tym samym nie spełnione zostało kryterium:

Zgodność projektu z wymogami określonymi w regulaminie konkursu”

Łukasz Woźniakiewicz

Autor: Łukasz Woźniakiewicz

Cześć! Mam na imię Łukasz i od urodzenia mieszkam w Rozprzy. Zawodowo zajmuję się programowaniem, marketingiem, reklamą i widocznością firm w internecie. Jestem także, ochotniczym strażakiem w OSP Rozprza. Wolny czas dzielę między dwie małe córki, żonę oraz kilka pobocznych projektów online jak Rozprza.info

Komentarze do “Fotowoltaika ODRZUCONA – Dlaczego Rozprza STRACIŁA kilkaset tysięcy realnej dotacji?”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *