Walczymy o poprawę bezpieczeństwa na DK91

W dniu 14.02.2020 r. w Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi odbyło się spotkanie przedstawicieli lokalnej społeczności oraz Dyrekcji GDDKiA w sprawie sytuacji na drodze krajowej 91 na odcinku przebiegającym przez Gminę Rozprza.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy Wicemarszałka Województwa Łódzkiego Pana Zbigniewa Ziemby, Radnej Gminy Rozprza Jolanty Krupa oraz Prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Niechcic i Gminy Rozprza Pana Jana Pełki. Ze strony GDDKiA w spotkaniu uczestniczyli Pan Paweł Ścieranka – p.o. Dyrektora Oddziału, Pan Marek Torzyński – Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Inwestycji oraz pracownicy merytoryczni odpowiedzialni za inwestycje na DK91.

Pan Wicemarszałek przybliżył problem zwiększonego natężenia, zwłaszcza ruchu tranzytowego na DK91, które nastąpiło wraz z rozpoczęciem robót budowlanych na równoległym odcinku autostrady A1. Ponadto zostały poruszone kwestie bezpieczeństwa na drodze 91. Oprócz sygnalizacji świetlnej, która została niedawno uruchomiona w Rozprzy nie zapewniono mieszkańcom żadnych, nawet minimalnych elementów poprawiających komfort jazdy i bezpieczeństwo na tej drodze, nie wspominając o mieszkańcach, którzy na co dzień narażeni są na te wszystkie uciążliwości. Na pytanie o uruchomienie sygnalizacji świetlnej w Niechcicach uzyskano odpowiedź, że z przyczyn technicznych (prawdopodobnie wadliwego sterownika) termin ten został przesunięty, jednakże trwają prace mające na celu usunięcie problemu.

Prowadzona rozmowa pozwoliła określić realne szanse na realizacje konkretnych elementów inwestycji na DK91 oraz wypracować wspólne priorytety, których wykonanie przez GDDKiA jest zdaniem mieszkańców niezbędnym minimum.

W 2009 r. została podpisana umowa na przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. “Rozbudowa drogi 91” m. in. dotycząca odcinka przebiegającego przez teren naszej gminy oraz budowy obwodnic Radomska, Kamieńska, Rozprzy i Srocka. Od 2012 r. toczy się postępowanie mające na celu wydanie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach obejmujących rozbudowę drogi krajowej od Tuszyna do granicy województwa łódzkiego. Z przekazanych dzisiaj informacji planowany termin wydania tej decyzji to pierwsze półrocze tego roku.

Przedstawiciele GDDKiA poinformowali, że aby poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego przy uwzględnieniu dostępnych środków w 2018 r. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. ” Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie łódzkim na drogach krajowych nr 12 i 91 z podziałem na 7 części”. Niestety na większość zadań nie udało się wyłonić wykonawców. Dlatego część zadań inwestycyjnych została zmodyfikowana i przekazana do akceptacji do Ministerstwa Infrastruktury. Po akceptacji będą czekały na przydzielenie odpowiedniego finansowania. Patrząc realistycznie, takie działania mogą potrwać, dlatego kwestie, które zostały poruszone dotyczyły głównie rozwiązań doraźnych.

Za priorytety zostało uznane odpowiednie doświetlenie zwłaszcza przejść dla pieszych, budowa chodników ujętych w programie oraz poprawa nawierzchni, która w niektórych miejscach jest w bardzo złym stanie. Pan Dyrektor Paweł Ścieranka zapewnił, że dołoży wszelkich starań, aby w pierwszej kolejności odpowiednie służby remontowe poczyniły naprawy częściowe warstwy ścieralnej. Tłumaczył, że sama wymiana warstwy ścieralnej jest nieopłacalna nie tylko ze względów ekonomicznych, ale także technicznych, ponieważ należy dokonać wzmocnienia całej nawierzchni i taki remont musi zostać wykonany kompleksowo. Całkowity koszt naprawy uszkodzonych odcinków drogi według wyliczeń przeprowadzonych przez GDDKiA wynosi 16 mln złotych.

Na teren Gminy Rozprza zostanie skierowana odpowiednia komisja, która oceni poziom bezpieczeństwa, usytuowanie przejść dla pieszych i ich oznaczenie.

Jolanta Krupa

Autor: Jolanta Krupa

Cześć, nazywam się Jola Krupa. Od urodzenia mieszkam w Niechcicach. Jestem radną Gminy Rozprza od 2018 roku. W styczniu 2020 r. dołączyłam do redakcji Rozprza.info. Interesuje się sportem w szczególności piłką nożną. Lubię aktywnie spędzać czas oraz propagować zdrowy styl życia. Nie są mi obce problemy mieszkańców naszej gminy dlatego mam nadzieję, że pomogę w rzetelny i wiarygodny sposób przekazywać informację, aby wszystkim żyło się lepiej w naszej społeczności.

2 Komentarze do “Walczymy o poprawę bezpieczeństwa na DK91

  1. Przede wszystkim przejścia dla pieszych w Ignacow Cekanów Janowka Milejow Longinowka tam się nie da przejść z autobusu dzieci ze szkoły wracają itd i czlowiwk stoi nawet po 15 min żeby w ogóle przejść

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *