Dwóch rozprzańskich instruktorów ZHP z 6 Szczepu Harcerskiego „Quercus” nominowanych w Plebiscycie Instruktorskim Chorągwi Łódzkiej KAMYKI.Chorągiew Łódzka ZHP (wojewódzki szczebel struktur Związku Harcerstwa Polskiego) organizuje corocznie Plebiscyt Instruktorski, który nosi nazwę KAMYKI. Nazwa plebiscytu pochodzi od patrona łódzkiej chorągwi – Aleksandra Kamińskiego. W tegorocznej edycji nominowanych zostało 2 instruktorów z 6 Szczepu Harcerskiego „Quercus” z Rozprzy!

                Jednym z nich jest komendant szczepu – phm. Bartosz Kołaciński. Został on nominowany w kategorii „Zaszczepiony”. Do czego odnosi się powyższa kategoria można przeczytać w jej opisie:

Komendant szczepu nie ma łatwej służby. Stojąc w rozkroku między potrzebami swoich drużyn i ciałami hufca, jest pierwszym, do którego drużynowy zwraca się ze swoim problemem i pierwszym, do którego komendant hufca zwróci się w sprawie działania drużyn. Musi umieć pracować z kadrą, ale i pozyskiwać środki, gospodarować majątkiem, zorganizować imprezę programową, obóz, biwak, wyjazd kadry. Integruje szczep i nadaje mu kierunek zgodnie z wizją, która prowadzi do jak najlepszego wspierania wychowania w drużynach. Słowem: zaszczepiony!

Drugim z nominowanych jest pwd. Sławomir Kołaciński, który pełni funkcję skarbnika Hufca ZHP Piotrków Trybunalski. Nominacja druha Sławka pojawiła się w kategorii „Wilk Stanicowy”, której opis brzmi:

Efektywne zarządzanie bazami harcerskimi pozwala na łatwiejszą organizację akcji letniej i zimowej, a także przynosi wymierne korzyści dla hufców, które dzięki rentownej bazie mogą pozyskać środki na bieżące wsparcie działania drużyn. Dobry szef bazy jest na wagę złota. Nie tylko taki, który potrafi zarządzać finansami, ale także taki, który dba o członków swojej watahy i wszystkich jej gości. Słowem: wilk stanicowy!

Nominacja druha Sławka Kołacińskiego związana jest przewodzeniem inicjatywie „Trzy Morgi jak się patrzy”, która miała na celu remont oraz modernizację starzejącej się stanicy harcerskiej w Trzech Morgach. Akcja przeprowadzona przez harcerzy, rodziców oraz sympatyków harcerstwa przyniosła wspaniałe owoce, które można zobaczyć odwiedzając bazę harcerzy nad Pilicą.

Więcej o druhach można przeczytać w opisach nominowanych:
https://lodzka.zhp.pl/kategoria-zaszczepiony/
https://lodzka.zhp.pl/kategoria-wilk-stanicowy/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *