Walne zebranie OSP Rozprza

W dniu 29 lutego 2020 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Rozprza. Na Zebraniu zgromadzili się druhowie naszej jednostki, członkowie tworzącej się Grupy Poszukiwawczej, przedstawiciele Straży Leśnej, Policji i członkinie drużyny kobiecej OSP Niechcice. Swoją obecnością zaszczycili nas: pan Marszałek Województwa Łódzkiego Zbigniew Ziemba i Komendant PSP w Piotrkowie Trybunalskim mł. bryg. Jakub Rytych. Władze samorządowe Gminy Rozprza reprezentowali radni: Jolanta Krupa i Robert Kabziński.

Przewodnictwo obrad objął druh Ryszard Witek. Podczas Zebrania swoje sprawozdania złożyli Prezes Andrzej Barański i Naczelnik OSP Piotr Skrobek, Skarbnik i Komisja Rewizyjna. Odbyło się także głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi, które jednogłośnie zostało udzielone. W trakcie Zebrania odbyło się ślubowanie 27 nowych druhów, którzy zostali przyjęci do naszej jednostki. Jak powiedział w swoim przemówieniu Komendant PSP Piotrków Tryb. mł. bryg. Jakub Rytych żadna jednostka powiatu piotrkowskiego w jednej chwili nie poszerzyła swoich szeregów o tak dużą rzeszę osób.

W swoim sprawozdaniu Naczelnik OSP Rozprza, druh Piotr Skrobek przedstawił zebranym statystykę wykonanych w 2019 roku zadań spoczywających na naszej jednostce. Jak nas poinformował, strażacy z Rozprzy wyjeżdżali 116 razy do akcji ratowniczo-gaśniczych. Do zdarzeń w gminie Rozprza wyjechano 103 razy na 185 wszystkich zdarzeń zaistniałych w naszej gminie, co daje 56% wyjazdów, biorąc pod uwagę wszystkiej jednostki Gminy Rozprza. Na przestrzeni 2019 roku strażacy wyjechali do 52 pożarów, 56 miejscowych zagrożeń oraz 8 fałszywych zdarzeń. Druhem, który może poszczycić się największą ilością wyjazdów do akcji w roku 2019 jest druh Dariusz Sekuła (75 wyjazdów), zaraz za nim uplasowali się druh Dawid Bartłomiejczyk (64 wyjazdy) i druh Piotr Skrobek (54 wyjazdy). GBA – średni samochód gaśniczy, wyjeżdżał do akcji w minionym roku 45 razy, GCBA – ciężki samochód gaśniczy 7 razy, SLRT – samochód lekki ratownictwa technicznego 49 razy, a samochody, ciężki i średni razem do jednej akcji wyjechały 13 razy. Strażacy z OSP Rozprza brali udział w szkoleniu podstawowym (3 osoby), szkoleniu LPR (3 osoby), a także w szkoleniu na ratownika wodnego oraz sternika motorowodnego (1 osoba). Druhowie OSP i MDP brali udział w zawodach pożarniczych. W czerwcu 2019 roku dziewczęta z MDP zajęły 1 miejsce, a chłopcy 2 na zawodach w Rozprzy. W lipcu sekcja podstawowa rywalizowała również na stadionie w Rozprzy, ostatecznie zajmując 4 miejsce. We wrześniu na zwodach w Moszczenicy drużyny MDP zajęły czołowe miejsca, zapewniając sobie udział w zawodach wojewódzkich w roku 2020. W miesiącu sierpniu strażacy zaangażowali się w zbiórkę złomu, dzięki której pozyskali część pieniędzy potrzebną do realizacji inwestycji, którą był zakup nowej łodzi motorowej wykorzystywanej do prowadzenia akcji ratunkowych i szkoleń na zbiorniku wodnym w Cieszanowicach. Trzeba tutaj nadmienić, że zakup łodzi mógł się odbyć dzięki pomocy finansowej Urzędu Gminy w Rozprzy i środkom pozyskanym z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Wymieniając tutaj działania prowadzone przez OSP Rozprza w 2019 roku nie możemy zapomnieć o przeprowadzonej w grudniu akcji charytatywnej na rzecz chorego chłopca z gminy Sulejów. Naczelnik Piotr Skrobek podziękował także wszystkim sympatykom, osobom i firmom wspierającym OSP Rozprza przekazując na ich ręce pamiątkowe dyplomy.

Jak już wcześnie pisaliśmy Zebranie Sprawozdawcze swoją osobą zaszczycił Marszałek Województwa Łódzkiego Zbigniew Ziemba. W swoim przemówieniu wskazał na ogromny wkład OSP Rozprza włożony w ochronę przeciwpożarową naszej gminy i powiatu. Wskazywał, że Straż z Rozprzy śmiało może być stawiana jako przykład dla innych jednostek. Pan Marszałek złożył życzenia Naczelnikowi Piotrowi Skrobkowi z okazji obchodzonego w tym roku jubileuszu 20-lecia piastowania funkcji Naczelnika OSP Rozprza. Pan Marszałek Zbigniew Ziemba zauważył rownież, że Zarząd OSP Rozprza kładzie duży nacisk na pielęgnowanie posiadanych pamiątek historycznych, dostrzega ich wartość i czuje potrzebę dzielenia się nimi z mieszkańcami Rozprzy i okolicznych miejscowości. Prowadzone kroniki pozwalają w każdej chwili cofnąć się w czasie i przypomnieć ważne dla OSP Rozprza wydarzenia.

Na koniec podjęty został temat zbycia niewykorzystywanego obecnie agregatu prądotwórczego o mocy 16 kW. Walne Zebranie podczas głosowania, jednogłośnie podjęło decyzje o sprzedaży zbędnego urządzenia i przekazaniu uzyskanych pieniędzy na potrzeby jednostki. Zebrani rozmawiali także o potrzebie zakupu specjalnej pralki służącej do prania kombinezonów bojowych, w których strażacy wyjeżdżają do akcji i które narażone są na kontakt ze szkodliwymi substancjami wydzielającymi się podczas pożarów. Po części oficjalnej był czas na rozmowy, wspomnienia i wymianę doświadczeń.

Robert Kabziński

Autor: Robert Kabziński

Cześć! Mam na imię Robert. Od zawsze jestem związany z Rozprzą. Tutaj się urodziłem, chodziłem do szkoły, tutaj mieszkam i od wielu lat prowadzę zakład fotograficzny. Pasjonuję się historią Rozprzy - tą "pisaną" i tą zatrzymaną w kadrze. W październiku 2018 roku otrzymałem ogromny mandat zaufania od mieszkańców Rozprzy i jestem radnym Rady Gminy Rozprza. Bardzo się cieszę, że mogę współtworzyć tę stronę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *