O rodzie Święcickich, Macieju i liście od króla Stanisława Poniatowskiego.

Kronikarz heraldyczny Bartosz Paprocki w swoim herbarzu zaliczył do najbardziej znanych rodzin pieczętujących się herbem Jastrzębiec ród Święcickich. Pisał o nim, że był rozrodzony i możny oraz skoligacony ze znakomitymi rodzinami Mazowsza i Wielkopolski. Ród ten posiada wokół Rozprzy okoliczne wsie. W II połowie XVII wieku przedstawiciele tejże rodziny posiadali: Świerczyńsko, Łochyńsko, Straszów i dość często pojawiali się w księgach metrykalnych parafii Rozprza, a w XVIII wieku w parafii Mierzyn, gdyż przedstawiciel tegoż rodu od roku 1713 był właścicielem dóbr Mierzyn.

Rok 1684. Akt małżeństwa zawartego pomiędzy Wawrzyńcem Skąpskim z Wielopola a Barbarą Święcicką z Łochyńska. Wśród świadków Jan Święcicki z Łochyńska .
Księgi metrykalne parafii Rozprza, Archiwum Archidiecezjalne w Częstochowie.

Maciej Święcicki był synem Felicjana i Anny z Zarembów (c. Tomasza Zaremby). Urodził się w roku 1723 w mierzyńskim dworze i przynajmniej od  roku 1761 nosił tytuł miecznika sieradzkiego, a od lat 70-tych wojskiego sieradzkiego (były to szlacheckie urzędy ziemskie). Oprócz dóbr Mierzyn był właścicielem połowy Cieszanowic i Daniszewic. Skończył swój żywot w roku 1797 w cieszanowickim  dworze, w którym mieszkał przynajmniej od roku 1786. Po śmierci Macieja prawo dziedziczenia jego dóbr nabyła jego jedyna córka – Anna Ewa Święcicka, złączona węzłem małżeńskim od roku 1791 z Julianem Malczewskim- sędzią pokoju powiatu piotrkowskiego.

 Maciej Święcicki lub jego ojciec Felicjan byli budowniczymi dworu modrzewiowego w Mierzynie, który składał się z trzech równych części. W samym środku znajdowała się olbrzymia sień, która ciągnęła się przez całą szerokość domu, a po lewej i prawej stronie sieni znajdowały się izby mieszkalne.

Poniżej przedstawiam list  napisany w roku 1767  przez ostatniego polskiego władcę Stanisława Augusta Poniatowskiego do  Macieja. Ten zachowany dokument archiwalny obecnie znajduje się w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie. (poniżej jego fotokopia)

 

3 Komentarze do “O rodzie Święcickich, Macieju i liście od króla Stanisława Poniatowskiego.

  1. Podobnie jak i Pani wraz z moimi braćmi interesujemy się przeszłością naszej rodziny.Jesteśmy w posiadaniu oryginalnego dokumentu,że nasz praprapradziadek Józef Święcicki h. Jastrzębiec (zmarł w wieku 89 lat w roku 1829) był dziedzicem Krępy,Turza i Święcic i należał do szlachty Galicji zachodniej.Być może posiada Pani wiedzę na temat tej linii rodziny Święcickich.. Jeżeli tak to bylibyśmy zobowiązani za podzielenie się nią z nami ..Przesyłając ukłony Pozdrawiam.

  2. Pozdrawiam Ród Święcickich
    Andrzej Zygmunt Święcicki prawnuk Józefa Święcickiego herbu Jastrzębiec i Zofii z domu Jałoszyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *