Białocin i część jego dziejów

Białocin to wieś leżąca obok drogi krajowej nr 91. Leży kilka kilometrów od Rozprzy, ale ku mojemu zdziwieniu jest trochę przez włodarzy gminy zapomniana. Jadąc przez wieś muszę omijać spore dziury widoczne w nawierzchni jezdni. Oczyma wyobraźni przenoszę się kilkaset lat wcześniej i widzę moich przodków w linii bocznej- kilka pokoleń zamieszkujących wieś w XVII i na pocz. XVIII wieku, a będących w moim bogatym drzewie genealogicznym. Dziś przedstawię historię tego miejsca, choć zaznaczyć muszę, iż nie do końca pełną.

Józef Chełmoński, Sobota na folwarku(1869)

O dziejach wsi, która pojawia się jako „Byaloczyn” na początku XVI w. wiedzę mamy niewielką. W naszych okolicach była to wtedy mała wieś, w której żyło 6 chłopów obrabiających 3 łany ziemi i będącą wsią prywatną Marcina Białockiego (Białeckiego). Rodzina ta, jak większość rodów szlacheckich w okolicy, nosiła herb Jelita. Zdecydowanie więcej można napisać o wsi po 1660 roku. Zadałam sobie trud związany z analizą ksiąg metrykalnych, czego efektem jest podanie poniższych właścicieli lub dzierżawców wsi-są to rodziny, które ją zamieszkiwały od roku 1660 do 1740. W roku 1661 wieś jest w posiadaniu Białeckich (poznajemy niejaką Katarzynę Białecką), by pod koniec wieku XVII przejść w ręce rodziny Wierusz -Kowalskich (jedną z nich jest Zuzanna i Hiacynt, występujący często jako świadkowie na chrzcinach i ślubach oraz Antoni i Marianna, którzy doczekali się w Białocinie 4 dzieci ). Od roku 1725 pojawia się para Aleksander i Marianna Złobniccy. Wszystkie wyżej wymienione rodziny zapisywano jako de Białocin (z Białocina).Wieś w XIX wieku stała się częścią większego majątku- prawdopodobnie Rozprzy.

Rok 1684.W ostatnim zdaniu jako świadka zawartego małżeństwa wymieniono urodzoną(szlachciankę) Zofię Kowalską z Białocina.
Księgi metrykalne parafii Rozprza

Białocin w 1827 roku posiadał 14 domów i 113 mieszkańców, by w roku 1881 mieć 21 domów i 288 mieszkańców. Obecnie wieś liczy ponad sto domostw i ponad 300 mieszkańców. W tym samym 1881 roku we wsi była karczma, w której mieszkało 5 osób oraz folwark składający się z 3 domów zamieszkiwanych przez 16 osób. Karczma wraz z folwarkiem stanowiła wtedy własność
Ignacego Sucheckiego mającego w okolicy Rozprzy wiele folwarków (np. Wroników, Laski, Starą Wieś, Budy).

Najstarsze rodziny chłopskie związane ze wsią to Listwonikowie (Listwoń) i Czajka, które występują od II poł. XVII wieku. 100 lat później pojawia się rodzina Wojtaniów, a pod koniec XVIII wieku rodzina Wachników -Wachniaków i Stępniów.

Wpis metrykalny z roku 1661.Występuje tutaj jako świadek na ślubie Wojciech Listwanik de Białocin. Nazwisko to, nigdzie, oprócz Białocina, nie występowało w okolicy.
Księgi metrykalne parafii Rozprza

Avatar

Autor: Maria Baranowska

Witam Państwa serdecznie. Noszę w sobie geny wielu starych rodów chłopskich parafii Mierzyn, Gorzkowice, Rozprza i Ręczno. Moi przodkowie ze strony ojca mieszkali przynajmniej od roku 1719 we wsi Mierzyn i od połowy XVIII wieku nosili, tak jak ja kiedyś, nazwisko Kwaśniak. Spędziłam w tej miejscowości całe swoje dzieciństwo i młodość. Aktualnie nie jestem na razie stałym jej mieszkańcem. Moją pasją zawsze była historia, od 10 lat jest to „mikro-historia”, czyli historia regionu oraz genealogia. Z zawodu jestem nauczycielem historii w szkole ponadpodstawowej w sporym mieście. Prywatnie wychowuję i wychowywałam dużą gromadkę dzieci. Zachęcam do czytania moich artykułów i poznawania ciekawych dziejów naszej małej Ojczyzny.

5 Komentarze do “Białocin i część jego dziejów

  1. Życzę również Szczęśliwego Nowego Roku. Myślę, że do dziejów wsi wrócę jeszcze w kolejnych artykułach.

 1. Thank you for this article! It’s great to read about the history of Białocin and its connection to the Wojtania family!

  1. Dziękuję za ciepłe słowa. Z rodziną Wojtania stykam się dość często wertując stare dokumenty. Myślę, że przyjdzie kiedyś czas na kolejne artykuły.

 2. Pani Mario,

  Bardzo dziękuję za bardzo ciekawy artykuł o historii Białocina, zwłaszcza dla z niego pochodzącej i która spędziła tam szczęśliwe dzieciństwo.

  Pozdrawiam
  Tomasz Niciński (de Białocin)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *