Dziesiąta rocznica śmierci Abp. Józefa Życińskiego

Dzisiaj przypada 10-ta rocznica śmierci Abp. Józefa Życińskiego. W kilku zdaniach przypominamy jego życiorys.

Arcybiskup Józef Życiński urodził się 01 września 1948 roku w Nowej Wsi, która należy do gminy i parafii Rozprza. Po ukończeniu szkoły podstawowej, młody Józef Życiński podjął naukę w I LO im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim. Aby nie obciążać rodziny kosztami związanymi z jego nauką starał się udzielać korepetycji mniej zdolnym uczniom. W ten sposób zdobywał pieniądze na swoje utrzymanie. Starał się także pomagać mamie i młodszemu bratu pozostającym w rodzinnym domu.

W roku 1966 zdał maturę. Jego pasją były przedmioty ścisłe. Po zaliczonym egzaminie dojrzałości pojechał do Krakowa, aby tam ubiegać się o przyjęcie do Wyższego Częstochowskiego Seminarium Duchownego. Oczywiście do uczelni, którą sobie wymarzył dostał się. Nauka pochłaniała go bez reszty. Rektor seminarium, ks. dr Władysław Kasprzak obserwując młodego studenta tak o nim napisał: „ Musi dbać o siły, by ich nie wyczerpał przez nadmierną pracę”.

Wśród alumnów, którzy zostali wyświęceni w dniu 21 maja 1972 roku był Józef Życiński. Na prymicyjnym obrazku każdy kapłan daje swoje motto, on napisał: „Zawierzyliśmy Miłości”.

Na początku swojej drogi kapłańskiej ks. Józef Życiński trafił do jednej z parafii w Wieluniu, a następnie w Gidlach. W 1974 roku został mianowany przez biskupa Stefana Barełę prefektem seminarium częstochowskiego. Piastował ten urząd do roku 1978.

W 1976 roku przedstawił na Papieskiej Akademii Teologicznej pracę doktorską, a w roku 1980 bronił drugiego doktoratu, tym razem na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Oba stopnie doktorskie wykorzystywał w PAT, gdzie pracował jako asystent, starszy asystent, a następnie jako adiunkt. W 1980 roku także, habilituje się na Papieskiej Akademii Teologicznej.

W 1990 roku zostaje biskupem tarnowskim. W diecezji tej zakłada rozgłośnie radiową Radio Dobra Nowina, a także oddział tygodnika katolickiego „Gość Niedzielny”.

14 czerwca 1997 roku Jan Paweł II mianuje go arcybiskupem metropolitą lubelskim i jednocześnie Wielkim Kanclerzem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Nie sposób przytoczyć tutaj wszystkich zdobytych przez niego tytułów, napisanych książek i artykułów do czasopism i gazet. Ogromna jest także lista piastowanych przez niego funkcji. Ze swoimi odczytami i wykładami jeździł po europie i wyjeżdżał za ocean.

Zmarł 10 lutego 2011 roku w Rzymie gdzie pojechał ze swoimi wykładami.

Zdjęcie zrobione w Rozprzy podczas koronacji obrazu Rozprzańskiej Matki Życia

Robert Kabziński

Autor: Robert Kabziński

Cześć! Mam na imię Robert. Od zawsze jestem związany z Rozprzą. Tutaj się urodziłem, chodziłem do szkoły, tutaj mieszkam i od wielu lat prowadzę zakład fotograficzny. Pasjonuję się historią Rozprzy - tą "pisaną" i tą zatrzymaną w kadrze. W październiku 2018 roku otrzymałem ogromny mandat zaufania od mieszkańców Rozprzy i jestem radnym Rady Gminy Rozprza. Bardzo się cieszę, że mogę współtworzyć tę stronę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *