O początkach wsi Bagno

Po raz pierwszy z nazwą Bagno spotkałam się w księgach metrykalnych parafii Rozprza z roku 1795 i myślę, że datę tę można uznać za początek wsi. Wtedy to Andrzej i Marianna Brylscy ochrzcili córkę Elżbietę. Od tego momentu przez okres kilku dziesięcioleci funkcjonowała nazwa Bagno Łochyńskie lub Pustkowie Bagno, a od 1853 osada Bagno. Nie może to dziwić, albowiem Bagno przynależało od początku swego istnienia do dóbr Łochyńsko i w roku 1827 liczyło tylko dwa domy i 18 mieszkańców. W jednym z nich mieszkał komornik Bartłomiej Jakubik z żoną Katarzyną, którzy przybyli ze Świerczyńska. Nieco później mieszkały tutaj rodziny chłopskie noszące nazwisko Pardel  i Rozental. Szybszy rozwój sioła nastąpił od lat 30-tych XIX wieku -spotykamy w nim już kilka rodzin. W tym czasie mieszkał na Pustkowiu Bagno kowal Piotr Bartosiewicz, Błażej Pardel – komornik pochodzący z Kęszyna i tułający się po całej okolicy oraz zagrodnik Marcin Sosnowski. W latach 50 tych pojawiają się rodziny: Gorgoń, Klęska (Jan rodem z Wilkoszewic), Wojtania (Jan pochodzący z Białocina). Od lat 30-tych mieszkają także w osadzie Żydzi, np. Berek Woskowicz- wyrobnik. Cały czas z osadą Bagno związana jest rodzina Bartosiewiczów. W roku 1880 wieś ma 6 domów, 55 mieszkańców i 67 mórg ziemi. Najstarszy plan osady pochodzi z roku 1869, który przedstawiam poniżej.

Mapa Bagna z roku 1869, APT

Komentarze do “O początkach wsi Bagno”

  1. Jestem rodowitym bagniakiem. Tu sie urodzilem .Moi dziadkowie to Waclaw i Eleonora Szymczykowie .Mieszkalismy pod nr 8 .Plac jeszce itnieje ale dom juz nie.Z moich czasow w Bagnie mieszkali Cecotki ,Piatkowscy, Smugowie, Rebelinscy,Boleslaw byl kowalem, ale wczesniej byl wiezniem Oswiecimia; Wajtrowie.Do chwili obecnej, a czesto przebywam na Bagnie z tych Rodzin malo juz zostalo. J.Niemczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *