Początki Straży Ogniowej w Mierzynie

Karta legitymacyjna straży w Mierzynie wydana tuż po odzyskaniu niepodległości

   Kronika Piotrkowska- tygodnik poświęcony wydarzeniom mającym miejsce w Piotrkowie i okolicach tak zapisał 08 czerwca 1912 r. w korespondencji własnej z Mierzyna: „W dniu 2 b. m. odbyło się zapoczątkowanie działalności Ochotniczej Straży Ogniowej i poświęcenie szop i rekwizytów. Na uroczystość tę przybyli liczni delegaci oddziałów z Jeżowa, Niechcic i Kamińska. Nabożeństwo odprawił ks. proboszcz Christoph, a do Mszy św. służyli członkowie Straży Mierzyńskiej, Straż wykonała również śpiewy chóralne. W przemówieniu swym celebrans podniósł zasługi kolatora śp. Hilarego Bronikowskiego, który założenie straży zainicjował i zapoczątkował. Po poświęceniu szop strażackich odbył się przegląd narzędzi i sikawek świeżo nabytych, wreszcie udatne ćwiczenia zakończyły dzień pamiętny dla Mierzyna. Odtąd klęska pożaru nie będzie tak straszną dla mieszkańców wsi, gdy nad nią czuwa dzielna i chętna do obrony mienia i życia bliźnich straż ogniowa.”

Wydarzenie to potwierdza również zachowana Księga Protokołów Towarzystwa Straży Ogniowej w Mierzynie. W protokole nr 1 wyraźnie zapisano, że organizatorem i opiekunem straży był właściciel majątku Mierzyn Hilary Bronikowski, a początki działalności tejże ważnej do dziś organizacji dla wsi Mierzyn, należy datować nieco wcześniej, bo na rok 1911.

Wpis podający datę utworzenia straży .Data 1912 r-jest według tych źródeł datą pierwszego oficjalnego spotkania, natomiast początek straży należy widzieć w roku 1911.

Rok 1911 i dokładna data -20 czerwca, pojawia się w kolejnym dokumencie archiwalnym, a mianowicie w Spisie Inwentarza. Pierwsze formalne zebranie odbyło w sali parafialnego domu ludowego i skupiło 40 osób przybyłych na nie z Mierzyna i okolic. Prezesem został Hilary Bronikowski junior, wiceprezesem ks. Christoph, a do zarządu weszli okoliczni ziemianie: Józef Zaremba z Cieszanowic, Antoni Turski z Wilkoszewic oraz okoliczni włościanie: Jan Nowak z Rajska, Tomasz Kwiecień i Adam Owczarek z Mierzyn. Naczelnikiem Straży Ogniowej został Stanisław Knejski, a jego zastępcą Franciszek Markiewicz. Składka dla członków rzeczywistych i wspierających wynosiła po rublu rocznie, a dla członków honorowych 25 rubli jednorazowo. Warto dodać, że Roman Kamiński pochodzący z Rozprzy za zasługi dla zapoczątkowania działalności straży ogniowej stał się dożywotnim członkiem honorowym. Rok później pod opiekę Zarządu przyjęto istniejącą orkiestrę, której dyrygentem, od przynajmniej 1916, roku był Bolesław Łabendowicz, miejscowy organista. Od roku 1917 prezesem był Stanisław Bronikowski, a od roku 1918 kontrola nad orkiestrą przeszła w ręce Franciszka Markiewicza. Przez pierwsze lata działalności strażacy mieli do dyspozycji szopę drewnianą krytą papą, 2 sikawki dwutłokowe ,2 wozy pod sikawkę, 4 beczki do wody na kołach,37 kasków mosiężnych, 34 mundury, 8 pasów toporkowych, 21 pasów skórzanych, 8 toporów strażackich, 7 karabinierów, 1 trąbkę sygnałową, 2 pochodnie naftowe, 1 proporzec, 26 instrumentów muzycznych, 19 pulpitów.

Fragment zachowanych ksiąg zawierający protokół nr 1 ze stycznia 1912 r.

Bardzo ważną datą dla rozwoju miejscowej straży był rok 1922- wtedy to oddano do użytku nową betonowa szopę strażacką oraz sztandar ufundowany przez Stanisława Bronikowskiego, który został poświęcony 23 kwietnia 1923 r przez biskupa Władysława Krynickiego. Zachowała się lista członków z roku 1911, byli to: Stanisław Knejski, Franciszek Markiewicz, Stanisław Stanisławski, Jan Siwocha, Józef Czubała, Stefan Ternacki, Stanisław Krasoń, Antoni Kwaśniak, Antoni Krasoń, Piotr Dubik, Władysław Kwiecień  Władysław Janik, Stanisław Duszyński, Józef Piątkowski, Antoni Sowa, Antoni Jakubik, Franciszek Mazurczyk, Adam Ternacki, Władysław Duszyński, Jan Koryciński, Adam Sadzinski, Stanisław Olejnik, Władysław Jakubik, Ignacy Włóka, Stanisław Piątkowski, Stanisław Bardelak, Józef Olczyk, Władysław Olczyk, Józef Niedźwiedzki.Warto dodać,że zachowany regulamin straży z Mierzyna z roku 1919 wspomina ,iż do miejscowej straży przynależeć mogli członkowie z następujących wsi: Rajska Małego i Dużego,Bryszek,Żerechowy,Antonielowa,Kuźnicy Żerechowskiej,Teklinowa, Zofijówki, Niw,Daniszewic,Cieszanowic,Szczepanowic,Gościnny,Wilkoszewic.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *